Voor het laatste nieuws check onze Facebook pagina: 

Fio Kids

is een stichting die aan jongeren, ergens in onze wereld, kansen op een betere toekomst wil bieden.

Hoe doen we dat ?

In de voorliggende jaren hebben we een aantal klaslokalen, een keuken met eetruimte en een kliniek gerealiseerd. Ons project bestaat uit o.a. een Nursery School voor leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Na die school gaan de leerlingen naar de Primary en Secondary School die ook in Busura is. Op hun 12e jaar komen zij weer terug op de Busura Fio Kids School om daar in het Skill Center in praktijkgerichte vakken les te krijgen. Je kunt hierbij denken aan : timmeren, fietsen maken, kleding maken, batikken…  Dàt is daar hun kans op een toekomst.

Op kennis, ervaring en mens-zijn kan een mens een toekomst bouwen. Maar niet zonder “goed te leren en hard te werken “, zoals het motto van de school de leerlingen voorhoudt. Maar …in een land met grote armoede komen de mensen, vooral de jeugd, veel te kort.

Fio Kids streeft er naar dat de mensen in Busura in de toekomst zelfstandig het project voortzetten en helpt hen daarbij dit te realiseren. U kunt daarbij helpen door ons te steunen.

Elke bijdrage hoe klein ook is welkom!

Doelen en projecten


Op dit moment heeft Fio Kids één groot project in beheer namelijk de bouw en onderhoud van een school in Busura in The Gambia. Het project in Busura is nu ons  enigste project en zal primair de aandacht krijgen de komende jaren.

Het doel van het project is de kinderen in Busura een dusdanige kwaliteit aan onderwijs te bieden dat uiteindelijk doorstroming naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt mogelijk is.

Het project bestaat uit een Nursery School voor leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Na die school gaan de leerlingen naar de Primary en Secondary School die ook in Busura zijn. Op 12/14- jarige leeftijd komen zij weer terug op de Busura Fio Kids School om daar in het Skill Center, les te krijgen in praktijkgerichte vakken . Je kunt hierbij denken aan een opleiding: timmerman, fietsenmaker, kleermaker


Doneren aan Fio Kids

#

Doneer via Bank

Onze voorkeur

Wanneer u doneert via het onderstaande IBAN nummer zal 100% van uw gift ons goede doel bereiken

NL77 RABO 0148 2273 76 

Let op!

Bij online doneren zal er automatisch een klein percentage (kosten) naar de onlinemodule worden overgemaakt 

#

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u graag vriend worden van Fio Kids en ons (jaarlijks) ondersteunen?

Stuur onderstaande folder ingevuld naar ons retour via post of e-mail.

Sponsors