Opbrengst goede doelen markt 2015

De opbrengst van de Goede Doelen Markt heeft €255,40 opgebracht.

Dit maakt dat de totale opbrengst door Klas 1Gb € 667,55 is.

 

Hiervoor willen we vooral de leerlingen van Klas 1GB en de begeleiders die hier aan meegewerkt hebben, hartelijk danken.